AURA. Ośrodek Szkolenia Kierowców.Trzebinia

O. S. K.


Uprawnia do kierowania

  • motocyklem,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Wymagany wiek:

20 lat - jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;  

24 lata - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2

Prawo jazdy na kat. A uprawnia do prowadzenia motocyklem bez ograniczeń.

    

Warunkiem uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. A jest:

- ukończenie wymaganego wieku,

- uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem,

-  uzyskanie profilu kierowcy ( w Wydziale Komunikacje- trzeba się udać z orzeczeniem lekarskim, zgodą rodziców, wnioskiem,  zdjęciem- na wprost).

Egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny odbywa się  w WORD-IE np. Oświęcim, Kraków (trzeba posiadać dowód osobisty lub paszport)

PO ZDANYM EGZAMINIE TRZEBA OPŁACIĆ WYDANIE PRAWA JAZDY - 100,50 ZŁ I ODEBRAC PRAWO JAZDY

 

CENA KURSU - 2199 ZŁ (całość opłat za kurs bez badania lekarskiego) , zapewniamy materiały dydaktyczne wraz z zestawem testów występujących na egzaminie państwowym- w cenę wliczony zestaw dydaktyczny.

LICZBA GODZ CZĘŚCI TEORETYCZNEJ -30  ( Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego bez uczestnictwa w zajęciach teoretycznych w trybie zaocznym i bezpośrednio po tym przystąpienie do zajęć praktycznych).

LICZBA GODZ CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ -20 (motocykl  YAMAHA MT07 i SUZUKI GLADIUS 650 identyczny jak na egzaminie)

Szkolenie teoretyczne (wykłady):
Odbywa w sali wykładowej  znajdującej się  siedzibie ośrodka Trzebinia ul. Rynek 4
Ilość godzin teoretycznych nie może być mniejsza niż 30 (godzina lekcyjna = 45 minut) nie dotyczy osób chcących zdawać egzamin w trybie zaocznym.

Szkolenie praktyczne:

Zajęcia praktyczne, które odbywają się w dogodnych dla kursanta terminach. Ilość godzin praktycznych nie może być mniejsza niż 20.

Szkolenie praktyczne na kat. A odbywa się na placu manewrowym  ( plac  w Trzebini ul. Piłsudskiego) oraz w ruchu miejskim  na terenie miasta gdzie zdajemy egzamin (zapewniamy łączność telefoniczną z instruktorem oraz identyczny motocykl  SUZUKI GLADIUS 650  jak  na egzaminie).