AURA. Ośrodek Szkolenia Kierowców.Trzebinia

O. S. K.


Prawo jazdy na kat. AM uprawnia do kierowania:

  • motorowerem,
  • czterokołowcem lekkim;

Warunkiem uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. AM jest:

- ukończenie wymaganego wieku: 13 lat i 9 miesięcy;

- uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem,

- posiadanie zgody rodzica lub opiekuna,

- uzyskanie profilu kierowcy ( w Wydziale Komunikacje- trzeba się udać z orzeczeniem lekarskim, zgodą rodziców, wnioskiem,  zdjęciem- na wprost).

      

Egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny odbywa się  w WORD-IE np. Oświęcim, Kraków (trzeba posiadać dowód osobisty lub paszport)

PO ZDANYM EGZAMINIE TRZEBA OPŁACIĆ WYDANIE PRAWA JAZDY - 100,50 ZŁ I ODEBRAC PRAWO JAZDY

 

CENA KURSU - 1099 ZŁ (całość opłat za kurs bez badania lekarskiego) , zapewniamy materiały dydaktyczne wraz z zestawem testów występujących na egzaminie państwowym- w cenę wliczony zestaw dydaktyczny.

LICZBA GODZ CZĘŚCI TEORETYCZNEJ -10 (minimalna w przepisach 5)

LICZBA GODZ CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ -10 (minimalna w przepisach 5)

Szkolenie teoretyczne (wykłady):
Odbywa w sali wykładowej  znajdującej się  siedzibie ośrodka Trzebinia ul. Rynek 4
Ilość godzin teoretycznych nie może być mniejsza niż 5 (godzina lekcyjna = 45 minut).

Szkolenie praktyczne:

Zajęcia praktyczne, które odbywają się w dogodnych dla kursanta terminach. Ilość godzin praktycznych nie może być mniejsza niż 5  (w cenie zapewniamy  10 godzin).

Szkolenie praktyczne na kat. AM odbywa się na placu manewrowym  ( plac  w Trzebini ul. Piłsudskiego) oraz w ruchu miejskim  na terenie miasta gdzie zdajemy egzamin (zapewniamy łączność telefoniczną z instruktorem oraz identyczny motorower: ROMET ZK50 jak  na egzaminie).