AURA. Ośrodek Szkolenia Kierowców.Trzebinia

O. S. K.


Uprawnia do kierowania
  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Prawo jazdy na kat. A1 uprawnia do prowadzenia motocykla o mocy do 35 KW.

       

Warunkiem uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. A2 jest:

- ukończenie wymaganego wieku: 17 lat i 9 miesięcy;

- uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem,

- posiadanie zgody rodzica lub opiekuna ( dotyczy tylko osób przed ukończeniem 18 roku życia),

-  uzyskanie profilu kierowcy ( w Wydziale Komunikacje- trzeba się udać z orzeczeniem lekarskim, zgodą rodziców, wnioskiem,  zdjęciem- na wprost).

Egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny odbywa się  w WORD-IE np. Oświęcim, Kraków (trzeba posiadać dowód osobisty lub paszport)

PO ZDANYM EGZAMINIE TRZEBA OPŁACIĆ WYDANIE PRAWA JAZDY - 100,50 ZŁ I ODEBRAC PRAWO JAZDY

 

CENA KURSU - 2199 ZŁ (całość opłat za kurs bez badania lekarskiego) , zapewniamy materiały dydaktyczne wraz z zestawem testów występujących na egzaminie państwowym- w cenę wliczony zestaw dydaktyczny.

LICZBA GODZ CZĘŚCI TEORETYCZNEJ -30  ( Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego bez uczestnictwa w zajęciach teoretycznych w trybie zaocznym i bezpośrednio po tym przystąpienie do zajęć praktycznych).

LICZBA GODZ CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ -20 (motocykl YAMAHA MT07 i  HONDA CB-500)

Szkolenie teoretyczne (wykłady):
Odbywa w sali wykładowej  znajdującej się  siedzibie ośrodka Trzebinia ul. Rynek 4
Ilość godzin teoretycznych nie może być mniejsza niż 30 (godzina lekcyjna = 45 minut) nie dotyczy osób chcących zdawać egzamin w trybie zaocznym.

Szkolenie praktyczne:

Zajęcia praktyczne, które odbywają się w dogodnych dla kursanta terminach. Ilość godzin praktycznych nie może być mniejsza niż 20.

Szkolenie praktyczne na kat. A2 odbywa się na placu manewrowym  ( plac  w Trzebini ul. Piłsudskiego) oraz w ruchu miejskim  na terenie miasta gdzie zdajemy egzamin (zapewniamy łączność telefoniczną z instruktorem oraz identyczny motocykl HONDA CB-500).